ساختار سازمانی

ساختار کلی شرکت

ساختار کارگاهی

chart2


تمامی حقوق وب سایت متغلق به شرکت کوبان خاک گلستان می باشد.